Regulamin Graterlia OS


 • „Internetowe Stowarzyszenie Użytkowników Graterlia OS”, w skrócie ISUGOS to przede wszystkim aktywne wsparcie Graterlia OS;
 • Graterlia OS dostępny jest obecnie dla MIPS32EL;
 • W Graterlia OS obowiązuje bezwarunkowo licencja Graterlia OS: https://graterlia.xunil.pl/index.php/Licencja
 • Użytkowanie Graterlia OS jest całkowicie dobrowolne, wiąże się jednak z dobrowolnym przystąpieniem do „Internetowego Stowarzyszenia Użytkowników Graterlia OS”, w skrócie ISUGOS oraz opłaceniem składki członkowskiej będącej wsparciem dla Graterlia OS;
 • Każdy użytkownik musi dokonać rejestracji swojego dekodera w systemie rejestracji;
 • Rejestracja jest dobrowolna, jednak bez zarejestrowania odbiornika nie będzie możliwe korzystanie z Graterlia OS – jest to warunek konieczny;
 • Dobrowolna rejestracja tunera dotyczy konkretnego urządzenia i można ją przenieść na inne urządzenie tylko w uzasadnionych przypadkach po konsultacji. Należy o tym pamiętać podczas rejestracji;
  UWAGA → przenoszenie rejestracji co chwilę na inny tuner nie jest uzasadnioną sytuacją!
 • Opłaty za członkostwo w ISUGOS są dobrowolne, ale bez opłaconego członkostwa nie można korzystać z Graterlia OS – jest to warunek konieczny;
 • Jedno konto członkowskie to jeden dekoder. Oznacza to, że każdy dekoder musi posiadać osobne konto w ISUGOS z dobrowolnie opłaconą składką;
 • Członkowie ISUGOS mają zakaz rozpowszechniania jakichkolwiek danych z Graterlia OS. Każde wykryte nadużycie będzie skutkowało wykreśleniem z listy członków ISUGOS w trybie natychmiastowym;
 • Składkę członkowską można opłacić wyłącznie w systemie PayPal;
 • Opłaty za członkostwo są ustalane na podstawie realnych potrzeb „Internetowego Stowarzyszenia Użytkowników Graterlia OS”. Informacja o składce będzie umieszczona na formularzu rejestracji;
 • Składka członkowska może ulec zmianie. Informacje o aktualnej składce zawsze będą dostępne na formularzu rejestracji;
 • W przypadku zmiany opłat członkowskich członek ISUGOS, który opłaci składkę na dłuższy okres, niż jeden miesiąc może być pewny, że podwyżka nie obejmuje go do czasu konieczności przedłużenia ważności członkostwa;
 • Z uwagi na to, że jest to „Internetowe Stowarzyszenie Użytkowników Graterlia OS”, nie jesteśmy w stanie pracować 24 godziny na dobę;
 • Nasz (devel) czas reakcji to około 24 godziny od rejestracji (około 72 godziny w weekendy) pod warunkiem, że nie są to dni wolne od pracy;
 • Weekendy są zawsze wolne, ale nie wykluczają pomocy grupy devel, o ile będzie to możliwe. W weekendy po prostu odpoczywamy, też mamy rodziny;
 • Regulamin może ulec zmianie;
 • O każdej zmianie członkowie będą powiadamiani;
 • Ewentualne zmiany w regulaminie nie są podstawą do zwrotu składki członkowskiej, która jest dobrowolna tak jak samo członkostwo;
 • Regulamin ma na celu umożliwienie funkcjonowania ISUGOS, dlatego ewentualne zmiany w regulaminie będą wprowadzane właśnie w tym celu;
 • Członek ISUGOS może zgłaszać uwagi do Graterlia OS, ale nie może żądać niczego wyłącznie pod siebie. Przypominamy, że członkostwo oraz opłata za nie jest całkowicie dobrowolna!
 • Członek ISUGOS dostaje dostęp do repozytorium pakietów takiego jakie ono jest;
 • Konto członka ISUGOS, które jest nieaktywne dłużej niż 30 dni zostaje usunięte;
 • Każdy członek ISUGOS, którego konto zostało usunięte może je założyć ponownie i opłacić dobrowolną składkę członkowską;
 • Nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane ostrzeżeniem, a w uzasadnionych przypadkach nastąpi pozbawienie użytkownika praw członka ISUGOS. Proszę o tym pamiętać!
 • Bez akceptacji regulaminu nie jest możliwe przystąpienie do ISUGOS;
 • Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z zapoznaniem się z nim i zaakceptowaniem go bezwarunkowo przez przyszłego członka ISUGOS;

 

      Poniższa informacja stanowi wyłącznie informację. Nie jest częścią regulaminu.
      Członkowie ISUGOS z aktywnym kontem członka ISUGOS dostają dostęp do Graterlia OS gdzie między innymi:

 • jest pełne wsparcie dla Systemu Operacyjnego Graterlia na najwyższym poziomie, jaki będzie można w danym momencie zapewnić;